Välkommen till oss!

Träningsanläggningen Fina mig i Västerby.
Komplett gym och box, pass erbjuds i samarbete med Gymnos.

I samarbete med

Öppenhet

Prestigelöshet

Välkomnande

Västerby

Kålgårdsvägen 12